Настоящите Общи Условия съдържат правила за работа и потребление на уебсайта http://milobg.com/ и правилата за работа между “АВИС СПОРТ” ООД и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта съгласие с Общите условия.

Магазин MiloBg.COM е уебсайт за електронна търговия – виртуален ресурс в интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в MiloBg.COM – магазин стоки, клиентът трябва:
1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма.
2. Да се е съгласил с настоящите Общи условия.

СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в полето “Съгласен съм с Общи Условия ” клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи Условия и ги приема.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Магазин  MiloBg.COM приема Вашите он-лайн поръчки денонощно 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.
Поръчването на определена стока представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и “АВИС СПОРТ” ООД, в съответствие с описаните в настоящия документ Првила и Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).
Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване на цената му. Част от офертите са придружени със снимков материал.

Указаната цена на отделната стока е крайна и окончателна за 1 брой.

При поръчката клиентът задължително посочва изискваните данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.
Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва “АВИС СПОРТ” ООД със задължението за изпълнение на доставката.
След финализирането на поръчката на посочения от Вас електронен адрес или телефон ще получите потвърждение със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.

ОБРАБОТВАНЕ НА ПОРЪЧКИТЕ

Обработването на поръчките се извършва всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
Поръчки направени през празнични или почивни дни се обработват на първия работен.
Поръчки направени след 14.00 се обработват на следващия работен ден.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
3. Липса на телефон за контакт с потребителя.

При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка.
Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за Ваша сметка.

ЦЕНА /стойност/ НА ПОРЪЧКАТА

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти.
Всички цени са с включено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Клиента е длъжен да избере начин на плащане, при финилизиране на поръчката.
В момента има няколко начина на разплащане:
1. Плащане при доставка (наложен платеж).
*Забележка: При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Срокове за доставка:

1. До 5 работни дни /ако стоката е в наличност/.
2. За стоки, при които се изисква доставка или изработка, този период е между 15-30 работни дни.
3. Доставките се извършват от куриерски фирми, като цената за доставка е за сметка на купувача и се дължи на куриерсктата фирма при доставка на поръчката.

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
Ако клиета е избрал заплащането на стоката да е чрез наложен платеж, е длъжен да заплати стойността на куриера.
Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и МилоБГ се освобождава от задължението да извърши доставката.
В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката.
Ако трето лице се ангажира с приемането ,потвърждаването и получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, то се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката, АКО СЕ ИЗИСКВА ТАКАВА.
Извършваме доставки само на територията на Република България.

Отказ за получаване на поръчана стока

В срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас можете да се откажете от закупените стоки. Съхранявайте безопасно получените стоки, тяхното качество и опаковки по време на този срок. В случай, че желаете да се откажете от закупените стоки, следва да ни върнете обратно предадените стоки в състоянието, в което сте ги получили, в опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа и със съпровождащата ги документация, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителските свойства на стоката.
Клиент, поръчал стока от електронния магазин на http://old.milobg.com/, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в следните случаи:
1. Ако при транспортирането стоката е повредена
2. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката
3. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ
Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката.
Рекламации се приемат, както следва:
1.В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъотвествие, установени при обикновен преглед на стоката.
2.Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок до 30 работни дни след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

ОГРАНИЧЕНИЯ 

* Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения.
* Ако регистирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин, “АВИС СПОРТ” ООД си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.
* Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

“АВИС СПОРТ” ООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана, освен ако той изрично не е разрешил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Клиентът е длъжен да обезщети “АВИС СПОРТ” ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката. Клиентът е длъжен да обезщети “АВИС СПОРТ” ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

ОБХВАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

“АВИС СПОРТ” ООД е положила всички разумни усилия за да осигури надеждност на информацията публикувана в този сайт и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това, не декларира и не поема гаранция, изрична или подразбираща се, за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията публикувана на този Уеб-сайт или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски в сайта.

Промени в Уеб-сайта на  “АВИС СПОРТ” ООД

“АВИС СПОРТ” ООД си запазва правото да промени, премести, заличи Уеб-сайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени настоящото съдържание, изцяло или частично, и да добави ново такова.
Хипервръзки Информацията, документите и услугите съдържащи се в Уеб-сайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от “АВИС СПОРТ” ООД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

Изключване на отговорност 

“АВИС СПОРТ” ООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на Уеб-сайта MiloBg.COM . Това се отнася и за случаите, в които се посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.